Untitled Document
072 - 5332551


Privacy Policy

A. Inleiding

H.Sarelse-Assurantien v.o.f. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de offerte- en polisaanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. H.Sarelse-Assurantien v.o.f. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw offerte- en/of verzekeringsaanvraag.

H.Sarelse-Assurantien v.o.f. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Registratie van uw gegevens bij offerte- en/of polisaanvraag

Wanneer u H.Sarelse-Assurantien v.o.f. bezoekt, dan worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen en/of verwerkt. In de volgende gevallen zal er wel informatie worden opgeslagen, wanneer u:
- een schade indient
- informatie opvraagt
- een offerte opvraagt
- een wijziging doorgeeft op een bestaande polis
- een aanvraag indient

Als u een offerte of polis aanvraagt, hebben we in beginsel minimaal de volgende gegevens van u nodig:

- Naam
- Geslacht
- Bezoek- en postadres
- Postcode
- Telefoonnummer (vast/mobiel)
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Naam partner/kinderen
- IBAN
- Schadeverleden
- Alle informatie die (negatief) van invloed kunnen zijn op het acceptatietraject

Tevens vragen wij om de door de verzekeringsmaatschappij vereiste risicogegevens om het risico goed in te kunnen schatten en een passende premie en polisvoorwaarden te kunnen aanbieden.
Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend als benodigd correspondentiemiddel over bijvoorbeeld poliswijzigingen en het versturen van gevraagde offertes. Wij benaderen onze klanten, in tegenstelling tot veel concurrenten, niet met commerciële acties.

Uw gegevens uitsluitend voor H.Sarelse-Assurantien v.o.f. en de betrokken verzekeringsmaatschappij(en)
H.Sarelse-Assurantien v.o.f. verkoopt uw gegevens niet!

H.Sarelse-Assurantien v.o.f. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Opslag van uw gegevens
Wij zijn wettelijk verplicht uw informatie en documenten tot 5 jaar (na beëindiging van uw polis) te bewaren.

Inzage gegevens
U heeft het recht de door ons geadministreerde gegevens op te vragen. In de praktijk komen deze gegevens overeen met de gegevens op uw polis en/of offerte. U kunt ons per e-mail verzoeken de gegevens te wijzigen.

Bezwaar maken tegen verwerking persoonsgegevens
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In de praktijk zal dit echter wel betekenen, dat wij geen offerte kunnen afgeven of een polis voor u kunnen aanvragen.

Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens
U heeft het recht uw toestemming in te trekken. Zie ook de eerdere bepalingen. Echter, wanneer u een of meerdere polis(sen) via ons kantoor heeft afgesloten, dan zal eerst worden gekeken naar de contracttermijn(en) van de betreffende polis(sen).

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens? U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard willen wij u wel verzoek uw klacht eerst bij ons kenbaar te maken, zodat wij kunnen proberen direct een oplossing voor u kunnen vinden.
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens afgeschermd te houden van derden hebben wij de volgende maatregelen genomen:
- Onze websites zijn uitsluitend via een beveiligde SSL verbinding te benaderen.
- Ons kantoornetwerk is van buitenaf uitsluitend te bereiken via een beveiligde VPN verbinding.
- Wij bewaren uw gegevens maximaal 5 jaar conform de wettelijke termijn.

Cookies
Onze website www.sarelse.nl plaatst geen cookies op uw computer, omdat wij geen bezoekersdata analyseren.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van H.Sarelse-Assurantiën v.o.f., dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.


H.Sarelse-Assurantien vof
De Hoghe Weijdt 67
1851 EC Heiloo
Website: www.sarelse.nl
Telefoon: 072-5332551
Fax: 072-5335027
E-mailadres: info@sarelse.nl