Untitled Document
072 - 5332551


Hulpverlening Verkeer Verzekering (Pechhulp)

Wat houdt Hulpverlening of de pech onderweg service in?

Onder pech verstaan we elk mechanisch defect van het voertuig afkomstig van een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel, dat het normale gebruik van het voertuig onmogelijk maakt en immobilisatie tot gevolg heeft. Onder pech verstaan we ook:
- defecte sleutels of het achterlaten van de sleutels in een gesloten voertuig;
- verkeerde brandstof;
- lekke band;
- een lege accu door het aanlaten van stroomverbruikers.